E. B. White Box Set: Charlotte's Web, Stuart Little, The Trumpet of the Swan

E. B. White Box Set: Charlotte's Web, Stuart Little, The Trumpet of the Swan

エディション: Slp, ペーパーバック, HarperCollins