Enzymes in Nonaqueous Solvents: Methods and Protocols (Methods in Biotechnology)

Enzymes in Nonaqueous Solvents: Methods and Protocols (Methods in Biotechnology)

ページ: 679, エディション: 2001, ハードカバー, Humana Press