Badania nad zachowaniami użytkowników Internetu w środowisku Web 2.0: Zbadanie czynników wpływających na chęć aktualizacji blogów i płacenia za serwisy społecznościowe przez użytkowników

Badania nad zachowaniami użytkowników Internetu w środowisku Web 2.0: Zbadanie czynników wpływających na chęć aktualizacji blogów i płacenia za serwisy społecznościowe przez użytkowników

Badania nad zachowaniami użytkowników Internetu w środowisku Web 2.0: Zbadanie czynników wpływających na chęć aktualizacji blogów i płacenia za serwisy społecznościowe przez użytkowników