Ratnakar Matkari Yanchya Shreshta Katha 2

Ratnakar Matkari Yanchya Shreshta Katha 2

ペーパーバック, Navchaintanya Prakashan; First edition