Mathematical Modeling and Computational Tools: ICACM 2018, Kharagpur, India, November 23–25 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 320)

Mathematical Modeling and Computational Tools: ICACM 2018, Kharagpur, India, November 23–25 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 320)

Mathematical Modeling and Computational Tools: ICACM 2018, Kharagpur, India, November 23–25 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 320)