SDCC 2013 Bluefin Tamashii Nation Exclusive Figuarts Zero - Uzumaki Naruto Nine-Tails Chakra Mode Color Exclusive by Bluefin Distribution

SDCC 2013 Bluefin Tamashii Nation Exclusive Figuarts Zero - Uzumaki Naruto Nine-Tails Chakra Mode Color Exclusive by Bluefin Distribution

SDCC 2013 Bluefin Tamashii Nation Exclusive Figuarts Zero - Uzumaki Naruto Nine-Tails Chakra Mode Color Exclusive, メーカー: Bluefin Distribution