NANIYA(ナニヤ) LED 流れる LEDテープ 22LED ホワイト 30cm

NANIYA(ナニヤ) LED 流れる LEDテープ 22LED ホワイト 30cm

サイズ:300mm×10mm×3mm 電圧:12V 発光色:ホワイト