Dekamori: Senran Kagura [PlayStation Vita] [Chinese Sub] (輸入版)

Dekamori: Senran Kagura [PlayStation Vita] [Chinese Sub] (輸入版)

ESRB評価: Mature