SONY 19.5V-6.2A VGP-AC19V52 ACアダプタ/純正保守部品

SONY 19.5V-6.2A VGP-AC19V52 ACアダプタ/純正保守部品

VGP-AC19V52附属品:電源ケーブル